آیا محبت و دوست داشتن نامحرم (به جهت ویژگی های اخلاقی...) و بدون لذت، اشکال دارد؟

چنانچه ابراز محبت و هرگونه ارتباط با نامحرم، مستلزم مفسده

و تهییج شهوت بوده و یا خوف ارتکاب گناه در آن ‌باشد – که در بیشتر موارد همین طور است - جایز نیست.

 

 ضمائم:

 پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:(1)

 _حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
به هر حال هرگونه ارتباط با نامحرم که غالباً مستلزم مفسده و یا خوف ارتکاب گناه در آن مى‌باشد، جایز نیست.

 _حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
ابراز محبت نسبت به نامحرم حرام است.

 _حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
اگر مفسده ای نداشته باشد اشکال ندارد.

 _حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
در صورتی‌که موجب تهییج شهوت باشد جائز نیست.(1)استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.