• دیدگاه ادیان الهی به‌خصوص ادیان ابراهیمی یهود و مسیحیت در خصوص مسئله حجاب چیست؟
      تحقیقات به عمل آمده گویای آن است که در تمامی ادیان الهی به ویژه ادیان ابراهیمی(1) بر مسئله حجاب و پوشش زنان تأکید شده و کتاب های این ادیان مملو از دستورات و سخنانی است که موضوع حجاب را مطرح نموده است و در این زمینه کتاب های مستقلی(2) به نگارش در آمده که خوانندگان را به آنها ارجاع داده و به اختصار نمونه های انگشت شماری از آنها را ذکر می نماییم:   حجاب در شریعت حضرت ابراهیم(علیه السلام): در آیین مقدس حضرت ابراهیم(علیه السلام) مسئله پوشش زنان، حائز اهمیت بوده است. در کتاب تورات چنین می خوانیم: «رفقه چشمان خود را بلند کرده و اسحاق را دید و از شتر خود فرود آمد، زیرا از خادم پرسید: این مرد کیست که در صحرا به استقبال ما می آید؟ خادم گفت: آقای من است. پس بُرقَع خود را گرفته، خود را پوشانید»(3) از این بیان روشن می شود که پوشش زن در مقابل نامحرم در شریعت حضرت...
    خواندن ادامه
    کارشناس پاسخ دهنده: پاسخگوی اهل الذکر 
نمایش 1 نتیجه