• آیا با کنار گذاشتن خمس اموال می‌توان در بقیه آن تصرف کرد؟
  امام خمینی(ره): خیر، نمی توان در آن مال تصرف کرد مگر این که از حاکم شرع اجازه بگیرد. آیة الله بهجت(ره): خیر، نمی توان در آن مال تصرف کرد مگر این که از حاکم شرع اجازه بگیرد. آیة الله تبریزی(ره): خیر، بنابر احتیاط واجب نمی توان در آن مال تصرف کرد مگر این که از حاکم شرع اجازه بگیرد. آیة الله خامنه ای(دام ظلّه): خیر، نمی توان در آن مال تصرف کرد. آیة الله سیستانی(دام ظلّه): خیر، نمی توان در آن مال تصرف کرد مگر این که از حاکم شرع اجازه بگیرد. آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه): تصرف کردن در مالی که خمس دارد تا یک پنجم آن باقی است، اشکال ندارد. آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه): خیر، نمی توان در آن مال تصرف کرد مگر این که از حاکم شرع اجازه بگیرد. آیة الله فاضل لنکرانی(ره): خیر، نمی توان در آن مال تصرف کرد مگر این که به مرجع تقلید یا وکیل او بدهد یا از...
  خواندن ادامه
  کارشناس پاسخ دهنده: پاسخگوی اهل الذکر 
 • فلسفه پرداخت خمس چیست؟ دراین زمینه نظر اهل سنت با شیعه چه تفاوتی دارد؟ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ سؤال مخاطب: چرا در اسلام از مردم پول هایی به اسم خمس و زکات گرفته می شود؟ تفاوت نظر شیعه و سنی در این زمینه چیست؟
    پاسخ اجمالی: مبانی عقلی و عقلایی می دانیم که بشر به خاطر ضرورت هایی در اجتماع زندگی می کند و ماهیت زندگی اجتماعی، الزاماتی را با خود به همراه خواهد آورد. که لزوم وجود حکومت، مخارج آن، تفاوت های شهروندان در توانایی ها برای رفع نیازشان و ... از آن جمله اند. که با توجه به همین مبانی، اخذ مالیات در همه جا معقول و منطقی دانسته می شود. از نظر شرعی و دینی علاوه بر نکته قبل که به حکومت مربوط بود و در دین حکومت در اصل امری الهی است و خدا باید ضوابط و حدود آن را تعیین کند، با این مساله هم مواجهیم که  مالک اصلی  خدای متعال است و حتی خودمان نیز بنده او و در ملکیت او هستیم، بنابراین باید مال و اموال مان را مطابق دستور او بپردازیم. که با توجه به آیات صریح قرآن خمس و زکات واجب می شوند.   پاسخ تفصیلی: در این زمینه باید به ابعاد مختلفی توجه کرد...
  خواندن ادامه
  کارشناس پاسخ دهنده: پاسخگوی اهل الذکر 
نمایش 2 نتیجه