• حد ترخص هر شهر یا روستا چند کیلومتر است؟
    منظور از حد ترخص مكانى است كه در آن جا اذان شهر شنيده نمى‌شود. ديوارهاى شهر هم ديده نمى‌شود، یعنی مسافر از شهر و یا روستا به مقداری فاصله پیدا کند که صدای اذان معمولی شهر یا روستا، شنیده نشود. خانه های شهر یا روستا، قابل تشخیص نباشد. به این مقدار فاصله حد ترخص گفته می شود. با کیلومتر مشخص نمی شود ،چون مقدار حد ترخص از نظر کیلومتر،در اثر هموار یا پست و بلند بودن زمین فرق می کند. ملاک در تشخیص آن، شنیده نشدن صدای اذان شهر یا روستا و دیده نشدن دیوار شهر و یا خانه های شهر و روستا می باشد، یعنی خانه ها قابل تشخیص نباشد، هرچند شبح آن دیده شود.(1) ...
  خواندن ادامه
  کارشناس پاسخ دهنده: پاسخگوی اهل الذکر 
 • کسی که به خاطر پیری نمی تواند روزه بگیرد یا برای او مشقت دارد ، وظیفه اش نسبت به روزه اش چیست؟
    روزه گرفتن بر او واجب نیست امّا : الف) نسبت به قضای آن در صورت توانائی بدون مشقت : آیات عظام امام ، مکارم : بنابراحتیاط واجب قضا کند. آیات عظام خوئی ، سیستانی ، فاضل ، صافی ، تبریزی ، وحید ، نوری : به احتیاط مستحب قضا کند. آیات عظام زنجانی ، بهجت : باید قضا کند. ب) نسبت به پرداخت فدیه : آیات عظام امام ، خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، وحید ، زنجانی ، مکارم : در صورت مشقت باید برای هر روز یک مد طعام گندم یا جو و مانند این ها به فقیر بدهد. آیت الله صافی : در صورت مشقت باید برای هر روز یک مد طعام گندم یا جو و مانند این ها به فقیر بدهد بلکه در صورت عدم توانایی نیز بنا بر احتیاط لازم یک مد طعام بدهد.[۱] ...
  خواندن ادامه
  کارشناس پاسخ دهنده: پاسخگوی اهل الذکر 
 • مسافت شرعی چه مقدار است؟
  مسافت شرعی 8 فرسخ است طبق نظر مراجع عظا م حضرات آیات : امام ، اراکی، فاضل، گلپایگانی، صافی، بهجت، خامنه ای، نوری: هر فرسخ شرعی حدود 5/5 کیلومتر است. 8 فرسخ حدود 45 کیلومتر است. حضرات آیات : خویی ، تبریزی ، وحید ، سیستانی: هر فرسخ شرعی  حدود 5/5 کیلومتر است. 8  فرسخ  تقریباً 44 کیلو متر است . حضرت آیت الله مکارم : هر فرسخ شرعی  کمتر از 5/5کیلو متر است 8 فرسخ حدود 43 کیلو متر است حضرت آیت الله زنجانی: هر فرسخ شرعی  تقریباً 5 کیلو متر است. 8  فرسخ  حدود 40کیلو متر است. ...
  خواندن ادامه
  کارشناس پاسخ دهنده: پاسخگوی اهل الذکر 
نمایش 3 نتیجه