• آیا می‌توانیم با ناخن‌هایی که لاک دارد نماز بخوانیم؟
  نماز خواندن با لاك اشكالی ندارد ولی لاك زدن برای وضو و غسل اشكال دارد؛ زیرا یكى از شرایط وضو و غسل این است كه در اعضا مانعى از رسیدن آب نباشد.(1) و چون لاك ناخن مانع از رسیدن آب به ناخن است، موجب بطلان وضو مى ‏گردد؛ بنابراین لاك خصوصیتى در این مورد ندارد، بلكه هر چیزى كه مانع رسیدن آب باشد، باعث بطلان وضو مى ‏شود. یك خانم مى‌‏تواند دست خود را لاك زده و موقع وضو پاك كند و دوباره لاك بزند. پس هیچ محدودیتى از جهت لاك یا غیر آن نیست. مهم، نبودن مانع وضو (مانع رسیدن آب به اعضا) مى ‏باشد، خواه لاك باشد، یا چسب یا گچ یا روغن و چربى و یا هر مانع دیگر؛ ولی اگر بر ناخن‌ها یا رو و كف دست‌ها رنگ حنا یا مانند آن باشد برای وضو و غسل اشكالی ایجاد نمی‌‌كند، چون رنگ حنا مانع رسیدن آب نیست و این حکم فقط برای حنا نیست، بلکه هر رنگی که چنین باشد، همین حکم را دارد. برای مسح اگر روی یکی از...
  خواندن ادامه
  کارشناس پاسخ دهنده: پاسخگوی اهل الذکر 
 • چرا به هنگام جنابت باید تمام بدن را بشوییم؟ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ سؤال مخاطب: چرا اسلام دستور مى ‏دهد كه به هنگام جنب شدن، تمام بدن را بشويند در حالى كه فقط عضو معينى آلوده مى‏‌شود!! آيا ميان بول كردن و خارج شدن منى تفاوتى هست كه در يكى فقط محل را بايد شست و در ديگرى تمام بدن را؟!
    پاسخ اجمالی جواب این پرسش، اين است كه خارج شدن منى از انسان، يك عمل موضعى نيست (مانند بول و ساير زوائد) به دلیل اينكه اثر آن در تمام بدن آشكار مى‏گردد، و تمام سلول‌های تن به دنبال خروج آن در يك حالت سستى مخصوص فرو مى‏روند و اين خود نشانه‌ی تأثیر آن روى تمام اجزاء بدن است.   پاسخ تفصیلی جواب این پرسش، اين است كه خارج شدن منى از انسان، يك عمل موضعى نيست (مانند بول و ساير زوائد) به دلیل اينكه اثر آن در تمام بدن آشكار مى‏‌گردد، و تمام سلول‌های تن به دنبال خروج آن در يك حالت سستى مخصوص فرو مى‌‏روند و اين خود نشانه‌ تأثیر آن روى تمام اجزاء بدن است. توضيح اينكه: طبق تحقيقات دانشمندان در بدن انسان دو سلسله اعصاب نباتى وجود دارد كه تمام فعالیت‌های بدن را كنترل می‌کنند «اعصاب سمپاتيك» و «اعصاب پاراسمپاتيك» اين دو رشته اعصاب در سراسر بدن انسان و در...
  خواندن ادامه
  کارشناس پاسخ دهنده: پاسخگوی اهل الذکر 
 • فتوای مراجع عظام تقلید در مورد حدود مسح پا چیست؟
      ♦ آیات عظام: امام خمینی، فاضل لنکرانی، نوری همدانی: مسح روی پاها  از سر یکی از انگشت ها تا برآمدگی روی پا هست.   ♦ آیت الله امام خامنه ای: مسح پا روی پاها از سر انگشتان تا مفصل ساقِ پا می باشد.   ♦ آیات عظام: خوئی، گلپایگانی، اراکی، تبریزی، صافی گلپایگانی: مسح روی پاها را از سر یکی از انگشت ها تا برآمدگی روی پا هست و احتیاط واجب آن است که تا مفصل مسح شود.   ♦ آیت الله بهجت: مسح روی پاها از سر یکی از انگشت ها تا برآمدگی روی پا هست و احتیاط مستحب این است که تا مفصل مسح شود.   ♦ آیت الله شبیری زنجانی: مسح روی پاها از سر یکی از انگشت ها تا برآمدگی روی پا هست و احتیاط آن است که تا مفصل هم مسح شود.   ♦ آیت الله مظاهری: مسح روی پاها از سر یکی از انگشت ها تا برآمدگی روی پا هست و بهتر است تا آخر پا مسح...
  خواندن ادامه
  کارشناس پاسخ دهنده: پاسخگوی اهل الذکر 
نمایش 3 نتیجه