امام شناسی و پاسخ به شبهات

امام شناسی و پاسخ به شبهات


امام شناسی در قرآن و پاسخ به شبهات
مشخصات کتاب:
سرشناسه : رضوانی علی اصغر
عنوان و نام پدیدآور : امام شناسی در قرآن و پاسخ به شبهات تالیف علی اصغر رضوانی .
مشخصات نشر : [ قم ]: مسجد مقدس جمکران 1385.
مشخصات ظاهری : 543 ص.
شابک : 25000ریال 9648484481
وضعیت فهرست نویسی : فاپا (چاپ دوم)
یادداشت : چاپ دوم .
یادداشت : چاپ سوم : 1386 .
یادداشت : عنوان روی جلد : امام شناسی و پاسخ به شبهات : امامت در قرآن
یادداشت : کتابنامه ص [523] -526 ؛ همچنین به صورت زیرنویس .
یادداشت : نمایه .
عنوان روی جلد : امام شناسی و پاسخ به شبهات : امامت در قرآن
موضوع : امامت -- جنبه های قرآنی .
موضوع : ولایت -- جنبه های قرآنی .
موضوع : امامت -- احادیث .
موضوع : ولایت -- احادیث .
شناسه افزوده : مسجد جمکران رده بندی کنگره : BP104/‮الف 73 ‮ ر6 1385
رده بندی دیویی : 297/159
شماره کتابشناسی ملی : م 84-35965
عناوین اصلی کتاب شامل:
پیشگفتار؛ امامت عامه در قرآن ؛ امامت و ولایت امیر مؤمنان علیه السلام در قرآن ؛ امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام در قرآن ؛ مرجعیت دینی اهل بیت علیهم السلام در قرآن ؛ فضایل اهل بیت علیهم السلام در قرآن ؛ بررسی دو موضوع ؛ پی نوشت ها