سلفی گری و پاسخ به شبهات

سلفی گری و پاسخ به شبهات


سلفی گری (وهابیت) و پاسخ به شبهات
مشخصات کتاب:
سرشناسه : رضوانی، علی اصغر
عنوان و نام پدیدآور : سلفی گری (وهابیت و پاسخ به شبهات تالیف علی اصغر رضوانی
مشخصات نشر : قم مسجد مقدس جمکران 1384.
مشخصات ظاهری : 696 ص.
شابک : 30000 ریال 964-8484-49-X ؛ 35000ریال (چاپ دوم) ؛ 50000ریال چاپ چهارم 978-964-8484-49-6 ؛ 70000ریال (چاپ پنجم ؛ 70000 ریال (چاپ ششم)‮
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : چاپ دوم: پاییز 1385.
یادداشت : چاپ چهارم: بهار 1387.
یادداشت : چاپ پنجم : زمستان 1387.
یادداشت : چاپ ششم: زمستان 1388.
یادداشت : کتابنامه ص [643] - 652؛ همچنین به صورت زیرنویس
یادداشت : نمایه.
موضوع : وهابیه -- دفاعیه ها و ردیه ها
موضوع : سلفیه -- دفاعیه ها و ردیه ها
موضوع : شیعه -- دفاعیه ها و ردیه ها
شناسه افزوده : مسجد جمکران (قم)
رده بندی کنگره : BP207/6 /ر55س8 1384
رده بندی دیویی : 297/416
شماره کتابشناسی ملی : م 84-35963
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه ناشر؛ پیشگفتار؛ پیدایش سلفیّه ؛ ابن تیمیه از پیشوایان اندیشه سلفیّه ؛ محمّد بن عبدالوهاب، مجدّد سلفیّه ؛ سلفی گری؛ شرح حال ابن تیمیه؛ دشمنی ابن تیمیه با اهل بیت صلی الله علیه و سلم علیهم السلام رحمهما الله؛ دفاع ابن تیمیه از مخالفان اهل بیت علیهم السلام؛ شناخت وهابیان؛ صفات الهی از دیدگاه وهابیت ؛ رؤیت؛ تجسیم؛ مبانی اعتقادی وهابیت؛ میزان در توحید و شرک؛ ایمان و کفر؛ حیات برزخی؛ سنّت و بدعت؛ غلوّ؛ فتاوی و آرای وهابیان؛ توسل؛ تبرک؛ شفاعت؛ استغاثه به ارواح اولیا؛ قسم، نذر و ذبح کردن برای غیر خدا؛ زیارت قبور؛ حکم طواف بر قبور اولیا؛ بنای بر قبور؛ بنای مسجد و روشن کردن چراغ بر قبور اولیا؛ نماز و دعا در کنار قبور اولیای الهی؛ برپایی مراسم جشن؛ فهرست مصادر؛ پی نوشت ها‬